ANTEST, müşterileriyle karşılıklı faydaya dayanan, uzun süreli ilişkiler kurar. Müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak amacıyla;

Geniş ürün yelpazesi sunar,
Eğitimli personeli ile hizmet verir,
Tedarikçileriyle işbirliği yapar.

Kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi, Antest yönetiminin hedef ve sorumluluğudur.

Amaç, tespit edilen hedefleri başararak, kaliteli ürünler ile uygun müşteri isteklerinin eksiksiz olarak karşılanmasıdır.